Vrste usluga i specijalizovane apoteke Apotekarske ustanove Loznica

VRSTE ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 U organizacionim jedinicama Apotekarske ustanove Loznica vrše se sledeće usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja:

  • Izdavanje lekova na recept sa liste A, A1 i D Pravilnika o Listi lekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,i
  • Izdavanje medicinsko-tehničkih pomagala na nalog po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 OSTALE USLUGE

 U organizacionim jedinicama Apotekarske ustanove Loznica se vrše sledeće usluge koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja:

  • Izdavanje lekova koji nisu na Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  • Prodaja OTC preparata, dijetetskih suplemenata, bebi opreme, dermatoloških preparata i predmeta opšte upotrebe;
  • Izrada i izdavanje magistralnih lekova;
  • Prijava neželjenih reakcija na lek ALIMS-u;
  • Preventivno savetovanje o racionalnoj i pravilnoj primeni leka, odnosno medicinskog sredstva, odnosno medicinsko-tehničkog pomagala;
  • Prijem farmaceutskog otpada od građana;
  •  Obaveštenje o raspoloživosti traženog leka ili drugog proizvoda u apoteci, odnosno u Ustanovi.

Takođe, u okviru Apotekarske ustanove Loznica funkcionišu i specijalizovane apoteke u kojima se pored osnovne delatnosti vrši i izdavanje specifičnih lekova i drugih proizvoda za koje apoteka ima dozvolu za stavljanje u promet:

U Apoteci I u Loznici (ul.Bolnička br.65, tel. 015/891-928) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan stoma program, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci I se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci II u Loznici (Trg Vuka Karadžića br.2, tel.015/7-882-103) radi savetovalište za pacijente u kome se korisnici usluga mogu informisati o uslugama i proizvodima koji se nalaze u apoteci, mogu ostvariti svoje pravo na kompletan program za inkontinenciju, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci II se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci Banja Koviljača u Banji Koviljači (ul.Maršala Tita bb, tel.015/819-212) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan asortiman medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju u apoteci (stoma program, program za inkontineciju, itd.) kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Banja Koviljača se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci Mali Zvornik u Malom Zvorniku (ul.Drinska bb, tel.015/471-960) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan stoma program, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Mali Zvornik se vrši i izrada magistralnih preparata i izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste.

U Apoteci Ljubovija u Ljuboviji (ul.Vojvode Mišića br.36, tel.015/561-571) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan stoma program, medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Ljubovija se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

U Apoteci Krupanj u Krupnju (ul.Mačkov kamen br.1, tel.015/581-418) korisnici usluga mogu ostvariti svoje pravo na kompletan asortiman medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju u apoteci kao i kompletan program proizvoda za dijabetičare . U Apoteci Krupanj se vrši i izrada magistralnih preparata, izdavanje neregistrovanih lekova sa D liste kao i uslužno merenje krvnog pritiska.

O NAMA

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

office@apotekaloznica.com

+381 15 873-323