Savetnik za zaštitu prava pacijenata

  • Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove ili savetniku za zaštitu prava pacijenata.
  • Savetnik za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Loznice je diplomirani pravnik Vesna Popović, radno vreme savetnika je od 12 do 15 časova, adresa: Grad Loznica, Karađorđeva 2, 15300 Loznica, telefon: 015/879-229.

  • Savetnik za zaštitu prava pacijenata u opštini Mali Zvornik je diplomirani pravnik Željko Tomić, radno vreme savetnika je od 8 do 14 časova, adresa: Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I, br. 38, 15318 Mali Zvornik, telefon: 015/472-813.

  • Savetnik za zaštitu prava pacijenata u opštini Ljubovija je diplomirani pravnik Dragan Pavlović, radno vreme savetnika je od 7 do 15 časova, adresa: Opština Ljubovija, Vojvode Mišića br.45, 15320 Ljubovija, telefon: 015/561-411.

  • Savetnik za zaštitu prava pacijenata u opštini Krupanj je diplomirani pravnik Rosa Grujić, radno vreme savetnika je od 7 do 15 časova, adresa: Opština Krupanj, Maršala Tita br. 2, 15314 Krupanj, telefon: 015/581-125, lokal 111.

  • Savetnik pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

  • U skladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata ("Sl.glasnik RS", br. 45/13), zaštitu prava osiguranih lica obezbeđuje i organizacija zdravstvenog osiguranja kod koje je to lice zdravstveno osigurano.

O NAMA

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

office@apotekaloznica.com

+381 15 873-323