O NAMA

 SIQ.jpeg

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Osnivačka prava nad Apotekarskom ustanovom Loznica vrši grad Loznica, na osnovu odluke Skupštine grada Loznice, broj 06-17/10-18-7 od 19.11.2010. godine ("Sl. list grada Loznice", br. 10/ 10), kojom je preuzela osnivačka prava nad ustanovom od Republike Srbije, odnosno Ministarstva zdravlja.Pod ovim nazivom "Apoteka Loznica" posluje od 17.02.2011. godine, a kao samostalna ustanova postoji od 01.07.1993. godine, kada se Apotekarska ustanova izdvojila iz sastava Zdravstvenog centra "Dr Milenko Marin" u Loznici.

Apotekarska ustanova Loznica poseduje informacioni sistem koji povezuje sve apoteke u jedinstvenu mrežu što omogućava centralizovanu analizu potrošnje lekova, farmakoinformatičke podatke o lekovima i druge neophodne podatke o prometu. Apoteke su  klimatizovane što omogućava skladištenje i čuvanje lekova po zakonskim propisima, kao i prijatan boravak korisnika naših usluga.

Apotekarska ustanova Loznica je  sertifikovana 2008. godine i ima uspostavljen sistem kvaliteta koji ispunjava zahteve standarda ISO 9001:2015. Sertifikaciju i redovne godišnje provere  standarda  ISO 9001:2015  sprovodi ovlašćena sertifikaciona kuća SIQ, koja je međunarodno priznata.

U svom radu Apotekarska ustanova Loznica teži da prati i primenjuje savremena stručna i naučna dostignuća i posebnu pažnju posvećuje permanentnoj edukaciji zaposlenih i stalnom podizanju kvaliteta rada i zadovoljstva korisnika naših usluga.

Kvalitet rada Apotekarske ustanove Loznica potvrđen je i od strane nadležnih organa i institucija u zemlji. Na rang listi Apoteka Srbije u 2008. godini, koja je objavljena na  V Nacionalnoj konferenciji Ministarstva zdravlja o stalnom unapređenju kvaliteta rada Apotekarska ustanova Loznica je zauzela drugo mesto po kvalitetu rada, što je svrstava u sam vrh srpskog apotekarstva. Na rang listi u 2009. godini Apotekarska ustanova Loznica je ponovo ocenjena najvišom ocenom ( tri zvezdice) i zauzima sedmo mesto.
U toku prethodne godine Institut za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović-Batut" prikupio je podatke o pokazateljima kvaliteta rada, ali nije vršio rangiranje zdravstvenih ustanova-apoteka.
Poštujući uvedeni standard ISO 9001:2015 Apotekarska ustanova Loznica poštuje odredbe Poslovnika kvaliteta  date u Politici kvaliteta.

POLITIKA KVALITETA

- VISOK KVALITET PRUŽENIH USLUGA

- STRUČNO OBUČEN I MOTIVISAN KADAR

- RAZVOJ NOVIH USLUGA

-SARADNJA SA FONDOVIMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

-STALNO AŽURIRANJE INTERNET PREZENTACIJE,

FACEBOOK STRANICE USTANOVE I REKLAMA U MEDIJIMA

-USMERENOST NA KORISNIKA USLUGA KROZ MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Shodno tome,

KVALITET ZA NAS NIJE SAMO CILJ, VEĆ OSNOVA UNAPREĐENJA

FARMACEUTSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SERTIFIKAT

Partner 1

O NAMA

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

office@apotekaloznica.com

+381 15 873-323