Javne nabavke u 2018.godini

 • Poziv za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene možete preuzeti OVDE
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2, u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagla, ЈN broj 1.1.2  možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagla, ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE
 • Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - nabavka usluga zapošljavanja, ЈN broj 1.2.1 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.2.1  možete preuzeti OVDE
 • Poziv za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.1.4  možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke lekova sa liste D koji se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.5, u prvom kvartalu 2018. godine možete preuzeti OVDE
 • Poziv za ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude za ЈN broj 1.1.5 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 26, u postupku javne nabavke lekova sa Liste D koji se izdaju na teret sredstava RFZO, ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala  u trećem kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.2 , možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke lekova sa Liste D  u trećem kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.5, možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala  u četvrtom kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.2 ,možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke lekova sa Liste D  u četvrtom kvartalu 2018. godine, ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE