Javne nabavke u 2015.godini

 • Odluku o dopuni Odluke o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama,upregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu za javnu nabavku broj 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za JN 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Prečišćen tekst dokumentacije za javnu nabavku br. 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u javnoj nabavci br 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE
 • Prilog i izveštaj o pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1.1.1, čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1 koji se izdaju na teret sredstava RFZO možete preuzeti OVDE
 • Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Prilog uz obaveštenje u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupkuJN 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Prilog uz obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupkuJN 1.1.1 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 1/15 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 1/15 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu za javnu nabavku broj 1/15 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o dodeli ugovora u postupku JN broj 1/15 možete preuzeti OVDE
 • Priloge uz Odluku o dodeli ugovora u postupku JN broj 1/15 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/15 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/15 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Prilog uz Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru obrasca ponude za javnu nabavku dobara – nabavka medicinsko - tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, JN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju i izmenu i dopunu konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

O NAMA

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

office@apotekaloznica.com

+381 15 873-323