Javne nabavke u 2014.godini

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 111 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za JN br.111 možete preuzeti OVDE
 • Odgovore na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE
 • Odgovore II na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE
 • Odgovore III na pitanja u vezi JN 111 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka, JN br. 111/13 možete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o dodeli ugovora u postupku OP JN 111/13 možete preuzeti OVDE
 • Priloge uz Obavestenje o zaklj Ugovora 111.doc možete preuzeti OVDE
 • Prethodno obaveštenje o javnoj nabavci lekova u 2014. godini možete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o rang listama ponudjaca za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu za partije 883 i 884 mozete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o pokretanju postupka javne nabavke 1/2014 mozete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO,partijama, pregovaračkom postupku bez objavljivanjapoziva za podnošenje ponuda, JN broj 1/14 mozete preuzeti OVDE
 • Tabelu za ponudjace u JN 1-2014 mozete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku JN broj 1/14 možetre preuzeti OVDE
 • Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti  OVDE
 • Prilog uz Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti OVDE
 • Rang listu uz Odluku o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj  1/14 čiji je predmet nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, prema opštem rečniku nabavke: 33680000- farmaceutski proizvodi, možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE
 • Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE
 • Tabelu iz Obrasca za javnu nabavku dobara – nabavka lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO, po partijama, u  otvorenom postupku, OP JN broj 2/14 mođete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o dodeli ugovora u postupku JN 1/14 možete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1/14 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - nabavka električne energije JN broj 5/14, možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara - nabavka električne energije JN broj 5/14, možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovore I vezane za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i Odgovore II vezani za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i Odgovore III vezani za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN2/14 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za pojedine partije u postupku JN 2/14 možete preuzeti OVDE
 • Obavestenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN2/14 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije u postupku JN 2/14 za partije 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875 možete preuzeti OVDE
 • Izmene i dopune Konkursne dokumentacije u postupku JN2/14 za partije 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875 možete preuzeti OVDE
 • Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije u postupku JN 2/14 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke električne energije JNMV 5/14 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE
 • Prilog uz obaveštenje možete preuzeti OVDE
 • Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE
 • Konkursna dokumentaciju za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za partijе 846, 847, 869, 870, 871, 872, 873, 874 i 875, u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE
 • Prilog uz obaveštenje u postupku javne nabavke JN 2/14 možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovore vezane za Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1, možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o dodeli ugovora u postupku javne nabavke stolarskih radova, u otvorenom postupku, JN br. 1.3.1 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO - ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO - ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti   OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude za Javnu nabavku lekova sa Liste A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO -ЈN broj 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i Odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije II za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda II možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju i izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaljučenom okvirnom sporazumu možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti OVDE
 • Prilog uz obaveštenje možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije u postupku javne nabavke JN 1.1.3 možete preuzeti OVDE

O NAMA

Apotekarska ustanova Loznica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na području grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj, u kojima živi oko 135.000 stanovnika. Apotekarska ustanova Loznica posluje sredstvima u državnoj svojini. Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

office@apotekaloznica.com

+381 15 873-323