Javne nabavke u 2019.godini

 • Poziv za javnu nabavku br. 1.1.2 2019. možete preuzeti OVDE
 • Konkursna dokumentacija za  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE
 • Tabela u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE
 • Izmene  konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE
 • Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 2019 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti  - nabavka električne energije, ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti, ЈN broj 1.1. 4 možete preuzeti OVDE
 • Poziv za  ЈN broj 1.1.5  možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 5 za 2018. godinu, možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2018. godinu, možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2019. godinu možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke, ЈN broj 1.1. 2 za 2019. godinu možete preuzeti OVDE
 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za partiju 8, koja je doneta u postupku  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 8 u postupku ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.5  možete preuzeti OVDE
 • Poziv za  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.6  možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude sa strukturom cene za  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE
 • Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma koja je doneta u postupku  ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.5 , koja je sprovedena u 2018. godini možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.5 , koja je sprovedena u 2019. godini možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu  u postupku ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE
 • Obaveštenja o zaključenom ugovoru u postupku ЈN broj 1.1.6 možete preuzeti OVDE